Allmän rättshjälp:

Statlig förmån som ersätter större delen av advokatkostnaderna vid vissa rättsliga ärenden. Den sökande får betala en egenavgift, så kallad rättshjälpsavgift. Hur stor avgiften blir beror på sökandens ekonomiska förhållanden, för närvarande varierar rättshjälpsavgiften mellan 2 % och 40 %. Innan rättshjälp kan sökas måste 1-2 timmars juridisk rådgivning genomförts.

Tillbaka