Rättsskydd:

Hemförsäkringens rättsskydd betalar advokatkostnader vid rättsliga tvister. Självrisken är i de flesta fall 20-25 %. Vissa typer av tvister, t ex sådana som anses ha samband med skilsmässa eller separation, betalas inte av försäkringen.

Tillbaka