Migrationsrätt/asylrätt:

Vid en asylutredning kan du ha rätt till ett offentligt biträde som bistår dig vid asylutredningen samt upprättar inlagor till Migrationsverket. I ärenden där den asylsökande är ett ensamkommande barn agerar ombudet ställföreträdare för barnet i utlänningsärendet fram till dess god man förordnats.

Tillbaka