Målsägandebiträde:

Den som utsatts för sexuella övergrepp , misshandel eller andra brott kan få eget ombud(advokat/jurist) i brottmålsrättegången, som hjälper till med information och skadeståndstalan, och biträder vid rättegången. Förmånen är kostnadsfri för brottsoffret.

Tillbaka