Vi har mer än 30 års erfarenhet av att biträda kvinnor och barn som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp.Vi kan ta emot uppdrag som :
1. målsägandebiträde i brottmål
2. ombud i skilsmässor och bodelningar

3. ombud i tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn


Vi förmedlar också rättsskydd och allmän rättshjälp. Vi ger juridisk rådgivning.